DĚTI MEZI REPRÁKAMA

Děti mezi reprákama je projekt Dominika Zezuly (post-hudba), původem svitavského písničkáře toho času přebývajícího v Praze, který ve své tvorbě mění hudební polohy, ale základním kamenem mu zůstávají melancholické a silné české texty aspirující na žánrovou kategorii „generační výpověď“.