HOSTÉ - END(K)ING --- KRAJOT NA KRALOT 

Je to představení o detronizaci a intronizaci hodnot, o koruně a trůnu, o odvěké hře „nahoře-dole“, představení postavené na poctivém vyčerpání kreativity herců vedených v hranicích režisérova živého poetického konceptu.
Nová tragikomická dramatika inspirovaná rodným krajem stvořitelů tohoto divadelního kusu.
Soud vynesl rozsudek smrti nad vězněm označeným kódem 001. Za jeho početné, nepřetržité a systematické zločiny na lidech. Rozsudku přitěžující okolnost je nezlomné přesvědčení této osoby, že vykonané zlo bylo nutné a obhajitelné i rozhodnutí, že pokud i dál bude etiopským císařem, bude pokračovat ještě krutějšími zločiny. Až do té doby, než se Etiopané stanou opravdovým nebeským národem!
Ať žije království nezávislého divadla!
text: Vase MANČEV
hrají: Vančo MELEV (CHAILE, císař, asi 60 let), Vasil MICHAIL (ČEDO, princ, asi 30 let)
režie a produkce: Goran TRENČOVSKI
Autor textu Vase MANČEV (1949) je jedním z předních současných makedonských spisovatelů. Režisér Goran TRENČOVSKI (1970) patří mezi nejplodnější ze současné mladší postjugoslávské režisérské generace. Prahu zná z ročního pobytu na konci devadesátých let.
Oba herci, Vančo MELEV a Vasil MICHAIL, ačkoliv zástupci dvou od sebe vzdálených generací, jsou jedni z nejzkušenějších v Makedonii a mají za sebou spoustu úspěšných rolí.