Program na prosinec

9.
prosince
19.30
sobota
divadlo derniéra

Kauza Médeia

„Vy mlčte! Víte, žena je tvor bázlivý a nestatečný. Trne, jak jen vidí krev. Když zneuctí však někdo lože manželské, je krvelačná jako žádný jiný tvor!“
Tarantinovsky laděný duel dvou žen inspirovaný antikou.

Hrají: Jana Stryková, Zuzana Stavná a Jaromír Nosek

Plná cena: 190 Kč, Student/Důchodce/ZTP: 140 Kč